onsdag den 4. august 2010

+ Firma adresse ...FLISER, Opsætning af fliser:

Murermester Kim Ebert RK MULTIBYG I/S ... Rued Langgaards vej 25 2.th  ... 2300 København S.

 

_________________________________________

Rued Langgaards vej 25 2.th

   

Tilbud på byggeopgave 

Murermester
Kim Ebert
RK MULTIBYG I/S
Rued Langgaards vej 25 2.th
2300 København S.
Tlf. 2784 7780

www.rk-multibyg.dk

Firma adresse ...FLISER, Opsætning af fliser:

Murerfirmaet RK Multibyg anvender:


 

_________________________________________
4q57j0k.gif
   
Murermester
Kim Ebert
RK MULTIBYG I/S
Rued Langgaards vej 25 2.th
2300 København S.
Tlf. 2784 7780

www.rk-multibyg.dk

mandag den 2. august 2010

MURER OPGAVER: EKSEMPLER PÅ TILBUD FRA MURERMESTER KIM EBERT, RK MULTIBYG I/S

MURER OPGAVER: EKSEMPLER PÅ TILBUD FRA MURERMESTER KIM EBERT, RK MULTIBYG I/S
 
1.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Renovering af  badeværelse
Murer (badeværelse):
1. Nedrivning af  fliser på væg og gulv
2. Oppudsning af vægge grovpuds med strandmørtel
3. Støbning af gulv med fald mod unidrain rist
4. Vandtætning af gulv og vægge med lip vs-30
5. Opsætning af fliser på vægge ca. 2m højt
6. Lægning af gulvfliser
7. Fugning af fliser
8. hjørner fuges med lip sanitetssilicone
9. Oprydning og bortkørsel af affald
10. Afdækning af gulv i gang med gulvpap.
______________________________________________________________________
2.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Renovering af gl. betongulv i kælder.
Murer(kælder):
1. Afrensning af gulv med alfix gulvrens
2. Behandling af gulv med vandex super mod optrængning af fugt
3. Udlægning af selvnivelerende gulvspartelmasse lip 210
4. Behandling af gulv med støvbinder lip primer 54
5. Lægning af gulvfliser 30x30
6. Oprydning og bortkørsel af affald
______________________________________________________________________
3.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Renovering af gamle betontrapper i andelsbolig forening.
Murer:
1. Opbankning af beton trapper 3 stk
2. Støbning af nye 3stk
3. lægning af fliser på trapper
4. behandling af metalskinne
5. Reparation af øverste trappetrin ved kældernedgang
_______________________________________________________________________
4.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Montering af isokern i skorsten
Murer:
1. Opsætning af stillads.
2. Udbankning af eksisterende renselemme i skorsten.
3. Opsætning af hejs på skorsten.
4. Nedsænkning af isokern rør.
5. Lukning af alle huller i skorsten.
6. Opfyldning af skorsten med leca beton
7. Bores nye huller til renselem / udtag
8. Der monteres hat på skorstenen.
________________________________________________________________________
5.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Etablering af badeværelse
Murer:
1. Montering af 3 cm litex plader oven på eksisterende gulvbrædder
2. Vandtætning af gulv samt bruseniche vægge.
3. Selvnivellering af gulv oven på el gulvvarme
4. Lægning af gulvfliser samt sokkel.
5. Opsætning af fliser i bruseniche til ca. 2m
6. Fugning samt gummifuge.
__________________________________________________________________________
6.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Støbning af beton køreramper.
Murer:
1. Nedbrydning af fundament
2. Udskæring i betongulv hvor rampen skal være
3. Opbrydning og ud gravning af gulv
4. Støbning af rampe med 8mm armeringsnet og beton
5. Leje af container til beton.
___________________________________________________________________________
7.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Renovering af gulv i kælder pga. revner.
Murer:
1. Diverse gulv afdækning med gulvpap.
2. Det nuværende gulv belægning skal fjernes op
3. Der efter gøres gulvet klar til grunding med støvbinding, primer
4. Opretning af gulv
5. Lægning af fliser på gulv i hele værelset plus fugning.
6. Deponering af byggeaffald
___________________________________________________________________________
8.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Nedrivning af skorsten
Murer:  
1. Nedrivning af  skorsten.
2. Lukning af hul i tag
3. Lægning af rygningssten
4. Understrygning af tagsten hvor skorstenen  har været
5. Afsyring af rygning og tag hvor der har været skorsten
6. Opsætning af stillads.
7. Affald fyldes i eksisterende skorsten, det der kan være der, resten bortkøres
___________________________________________________________________________
9.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Renovering af tag
Murer:
1. Understrygning af tag med mørtel ca. 450m2
2. Overstrygning af tag ca. 220 m2
3. Gennemgang af tagsten og bindere ca. 670m2
4. Reparation af rygning.
5. Isolering af loft ca. 150m2 fordelt på den første og sidste del af huset
6. Montering af riste i alle tudsten (udluftning)
7. Leje af skurvogn
8. Alt affald bortkøres.
___________________________________________________________________________
10.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Etablering af vindueshuller eksisterende murværk
Murer:

1. Opsætning & nedtagning af stillads.
2. Afdækning af gulve inden for.
3. Opsætning af støv væg indenfor
4. Etablering af  3 stk. vindues huller  73x121
5. Montering af skifer sålbænke
6. Puds reparationer indvendigt omkring vinduer.
7. Oprydning og bortkørsel af affald.
___________________________________________________________________________
11.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Facade isolering
Murer:

1. Afdækning af vinduer/døre
2. Afdækning af fliser/terrasse
3. Opsætning af 100mm facadebats
4. Pudsning med fiberpuds med net
5. Slutpuds med farve.
6. Montering af skiffer sålbænke ved vinduer.
7. Oprydning samt bortkørsel af affald
8. Opsætning & nedtagning af stillads
___________________________________________________________________________
12.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Reparation. Af skorsten, kælder væg, kældertrappe
Murer:

1. Opsætning/nedtagning af stillads til skorsten
2. Fugning af skorsten (skrabe fuge)
3. Reparation af kældertrappe vægge med fiber armerings net.
4. Reparation af øverste trin af kældertrappe med tenderstål.
5. Filsning af  kældertrappe vægge med betonfils
6. Slibning af indvendige kældervægge for maling. Ca. 10m2
7. Udkast & puds af kældervægge med deiterman as &sp mod fugt. Ca. 10 m2
8. Afdækning af kælder gulve.
___________________________________________________________________________
13.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Etablering af vindues hul.
Murer:

1. Etablering af  vindues hul 117 x195 cm
2. Opmuring af false
3. Pudsreparationer omkring vindue indvendig
4. Montering af skifer sålbænk.
5. Afdækning af fliser
6. Afdækning af gulve indvendigt
7. Oprydning og bortkørsel af affald.
___________________________________________________________________________
14.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Filsning af hus
Murer:

1. Afdækning under stillads med træplader
2. Opsætning/nedtagning af stillads
3. Højtryksrensning af facader inden filsning
4. Filsning af facader med grund fils for bedre vedhæftning
5. Filsning af facader med farve fils
6. Udskiftning af ståltegl over vindue ved terrasse
7. Reparation af gesims omkring terrasse.
8. Rengøring af vinduer
9. Oprydning samt bortkørsel af affald.
___________________________________________________________________________
15.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Nedrivning af betontrappe
Murer:

1. Afdækning af fliser under trappe
2. Afmontering af gelænder
3. Nedbrydning af trappe
4. Pudsrep. af kanten på rapoen hvor trappen var.
5. Afspærring omkring trappe
6. Bortkørsel af affald
___________________________________________________________________________
16.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Renovering af facade på solcenter
Murer:
1. Afdækning af fliser og vinduer
2. Nedbankning af gammelt puds
3. Slibning af facade inden fils
4. Udskiftning af defekte mursten
5. Grundfilsning med maxit grundfils
6. Slutfils med farvet tynpuds koksgrå & lys mocca
7. Oprydning samt bortkørsel af affald
8. Arbejdet udføres fra rullestillads
___________________________________________________________________________
17.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Renovering af badeværelse
Murer:

1. Støbning omkring riste.
2. Pudsning af loft hos underbo
3. Støbning af gulv
4. Pudsning af vægge med
5.  Vandtætning af gulv og vægge
6. Opsætning af fliser på vægge i bruseniche
7. Lægning af fliser på hele gulvet samt en sokkel kant.
8. Silicone fuge  langs gulv samt væg hjørner i bruseniche
9. Afdækning af gulve mellem hoveddør og badeværelse
10. Oprydning samt bortkørsel af affald.
Vvs:
1. Demontering af eksiterende gulvafløb
2. Montering af gulvafløb under vask samt 1 i brusenishe
3. Indfræsning af pexrør til vand til vask og til brus i bruseniche
4. Indfræsning af gl. vandrør fra overbo til underbo
___________________________________________________________________________
18.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  søjlefundament 
Murer:

1. Etablering af 22 søjlefundamenter i ø30 og 90cm dyb.
2. Støbning med  beton 08.
3. Bortkørsel af jord
___________________________________________________________________________
19.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Etablering af dørhuller
Murer
 
1. Skæring af dørhul i stue ca. 230 x 127
2. Skæring af dørhul i køkken ca. 76 x 220
3. Oplægning af jerndrager over begge døre
4. Pudsning af false og jern samt behandling af jern
5. Understøttelse af eksisterende vægge.
6. Kunde bortkører alt affald
Tilbuddet er inkl. Alle materialer.
___________________________________________________________________________
20.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Rep. Af skorsten. Renovering af tag-rygning og tag-grater
Murer
 
1. Nedrivning af rygning samt grater
2. Lægning af ny mørtel til rygning og grater
3. Montering af rygningssten samt gratsten
4. Afsyring af rygning, grater samt tagflade
5. Rep. Af skorsten
6. Maling af skorsten
Diverse
 
1. Opsætning af stillads på den ene side af huset/rygning
2. Leje af container til affald.
3. Afdækning/oprydning
4. Leje af tagstiger
___________________________________________________________________________
 

_________________________________________

4q57j0k.gif

   

Tilbud på byggeopgave 

Murermester
Kim Ebert
RK MULTIBYG I/S
Rued Langgaards vej 25 2.th
2300 København S.
Tlf. 2784 7780

www.rk-multibyg.dk

Fliser Opsætning i Badeværelse, Brusekabine 9 ifø Solid SV brusekabineBadeværelses fliser og opsætning af ifø Solid SV brusekabine:
Flise-opsætning:
Pudsning af vægge.Vådrumszone behandlet med vådrumsmembran vs30 fra lip med armeringsvæv i hjørner.
Baderum hjørner og samlinger er fuget med lip sanitets-silicone Syrefri neutralhærdende silicone.
Opsætning af 10x30 glaseret fliser på væg.
Lægning af 10x10 fliser på betongulv med lip multiklæb.
LIP Multifuge er velegnet til fugning af keramiske fliser, plader, klinker, spaltklinker, glasbyggesten m.m.
Fliser fuget med hvid multifuge fra lip
Ifö brusevægge Solid model SVBrusevæg blot til afskærmning, monteres gulv- og loftstøtte til fastholdelse af væggen i loft og gulv. En tæt og stabil hjørneløsning med indgang i højre eller venstre side, kombineres SV væggen med SVS skydedøren, til sammenkobling anvendes vinkelkoblingsprofil. En mere økonomisk løsning vil være at anvende SV bruse-væggen sammen med gulv- og forhængslisten og dermed benytte et badeforhæng sammen med brusevæggen. Dette giver således en tæt brusevæg – f.eks. mod et baderumsmøbel. Den faste brusevæg er fremstillet af aluminiumsprofiler i natur eller hvidlakerede og i 4 mm hærdet lamineret sikkerhedsglas som de andre modeller i Ifö Solid serien.


_________________________________________
4q57j0k.gif
   
Murermester
Kim Ebert
RK MULTIBYG I/S
Rued Langgaards vej 25 2.th
2300 København S.
Tlf. 2784 7780

www.rk-multibyg.dk

Fliser Opsætning i Badeværelse, Brusekabine 8 ifø brusekabine-skydedør.


Badeværelses fliser m. ifø brusekabine-skydedør:Opsætning af bad fliser:
Opsætning af 20x10 keramiske fliser samt 15x15 sortglaseret
Fuget med hvid vådrum-fuge fra lip, LIP Multifuge er velegnet til fugning af keramiske fliser, plader, klinker, spaltklinker, glasbyggesten m.m.
Opbygning af bruseniche med litex vådrumsplader
Vådrumszone behandlet med baderum-vådrumsmembran vs30 fra lip med baderum-armeringsvæv i hjørner
Baderum-hjørner og samlinger er fuget med vådrum-lip sanitetssilicone Syrefri neutralhærdende silicone
Ifö brusekabine Solid model SVS:
Bruseniche skydedøren er nem at montere, med justeringsmuligheder i bruseniche u-profilerne når bad-døren skal
tilpasses brusenichens størrelse.
Ved bruseniche mål som ikke forefindes i sortimentet, er det
muligt at tilskære eller forlænge bad-døren.
Til forlængelse af bad-døren anvendes Ifö Solid rør- og
udvidelsesprofil. Magnetlister gør bad-dørene helt tætte ved badning.

_________________________________________
4q57j0k.gif
   
Murermester
Kim Ebert
RK MULTIBYG I/S
Rued Langgaards vej 25 2.th
2300 København S.
Tlf. 2784 7780

www.rk-multibyg.dk

Fliser Opsætning i Badeværelse, Brusekabine 7 ifø Solid SKP brusekabine

Badeværelses fliser m. ifø Solid SKP brusekabine:Opsætning af bad fliser:
Opsætning af mosaikstifter på pudset bad-væg med en lys fuge.
LIP Multifuge er velegnet til fugning af keramiske fliser, plader, klinker, spaltklinker, glasbyggesten m.m.
Lægning af lyse gulvfliser 30x90 i forbandt
Oppudsning af den ene bad-væg og behandlet med vådrum-finpuds og maling


_________________________________________
4q57j0k.gif
   
Murermester
Kim Ebert
RK MULTIBYG I/S
Rued Langgaards vej 25 2.th
2300 København S.
Tlf. 2784 7780

www.rk-multibyg.dk
Ifö Solid luksus brusepanel, monteret.
Sidstnævnte har bl.a.hovedbruser og brusemundstykker.
Ifö Solid brusekabine monteres komplet med integreret termostatblander, slange, brusestang, fralægningshylde, håndtag, hårfanger, to vipbare døre for nem rengøring.
Den stabile brusekabine konstruktion har natur- eller hvidlakerede bad-profiler, som er limet direkte på glasset.
Brusekabinen har kun få synlige skruer, hvor snavs kan samles.
Selve brusekarret er fremstillet i emaljeret stål og har en ophøjet kant, som gør, at montering kan ske uden silikone. Det er nemt at trække kabinen frem for at rengøre bagved kabinen, fordi benene, som kan indstilles, er afrundede. Kabinen fås med tonet, påtrykt eller klart hærdet lamineret-sikkerhedsglas.

Fliser Opsætning i Badeværelse, Brusekabine 6 ifø Solid SKH brusekabine


Badeværelses fliser og opsætning af ifø Solid SKH brusekabine:Opsætning af bad fliser:
Klargøring af bad-væg og gulv, til opsætning af bad-fliser på væg og gulv.
Opsætning af 30x60 bad-fliser på pudset væg til loft
Lægning af 30x60 gulvfliser i halv forbandt på støbt bad-betongulv med gulvvarme.
LIP Multifuge er velegnet til fugning af keramiske fliser, plader, klinker, spaltklinker, glasbyggesten m.m.
Ifø Solid SKH brusekabine:

Ifö Solid brusekabine SKH leveres komplet med integreret bad-termostatblander, slange, brusestang, fralægningshylde, håndtag, hårfanger og to vipbare bad-døre for nem rengøring.
Den stabile konstruktion har natur- eller hvidlakerede profiler, som er limet direkte på
glasset.
Brusekabinen har kun få synlige skruer, hvor snavs kan samles.
Selve brusekarret er fremstillet i emaljeret stål og har en opbøjet kant, som giver montering uden silikone.
Det er nemt at trække brusekabinen frem for at rengøre bagved brusekabinen, fordi benene,
som kan indstilles, er afrundede.
Brusekabinen fås med tonet, påtrykt eller klart hærdet lamineret sikkerhedsglas.

_________________________________________
4q57j0k.gif
   
Murermester
Kim Ebert
RK MULTIBYG I/S
Rued Langgaards vej 25 2.th
2300 København S.
Tlf. 2784 7780

www.rk-multibyg.dk

Fliser Opsætning i Badeværelse, Brusekabine 5 ifø Next brusekabine


Badeværelses fliser og opsætning af ifø Next brusekabine:
Flise opsætning væg & gulv:Opsætning af hvide 15x15 fliser på pudsede vægge.
Lægning af brune 15x15 gulvfliser med gennemgående fuge til væg på støbt betongulv.
LIP Multifuge er velegnet til fugning af keramiske fliser, plader, klinker, spaltklinker, glasbyggesten m.m.
Fuget med manhatten multifuge fra lip.

Ifö Next brusekabine:
Ifö Next brusevæg har rene hvide profiler og let stabil konstruktion, som gør den let at placere i badeværelset. 
Brusekabinen er nem at monterer og let at holde ren.
Ifö Next brusevæg har fast væg + skydedør og findes i de praktiske mål, 80x80, 90x90 samt 70x90/90x70 cm.

_________________________________________
4q57j0k.gif
   
Murermester
Kim Ebert
RK MULTIBYG I/S
Rued Langgaards vej 25 2.th
2300 København S.
Tlf. 2784 7780

www.rk-multibyg.dk

Fliser Opsætning i Badeværelse, Brusekabine 4 ifø Solid NKH-L brusekabine

Badeværelses fliser og opsætning af ifø Solid NKH-L brusekabine:Opsætning af bad-zone fliser:
Opsætning af hvide 15x15 fliser på pudsede vægge
Lægning af brune 15x15 gulv-fliser med gennemgående fuge til væg på støbt betongulv
Fuget med manhatten multifuge fra lip.
LIP Multifuge er velegnet til fugning af keramiske fliser, plader, klinker, spaltklinker, glasbyggesten m.m.
Ifö Next brusekabine NKH-L:
Ifö Next brusekabine har ren profil, og en hel frontplade til kabinekaret.
Det giver en hygienisk kabine som er meget let at holde ren samtidigt som den giver et smidigt indtryk.
Den lave indstigning i brusekabinen gør at den er let for alle at anvende.
Brusekabinen har praktisk placering for blandingsbatteri, og afsætningshylde for sæbe og
shampoo.

_________________________________________
4q57j0k.gif
   
Murermester
Kim Ebert
RK MULTIBYG I/S
Rued Langgaards vej 25 2.th
2300 København S.
Tlf. 2784 7780

www.rk-multibyg.dk

Fliser Opsætning i Badeværelse, Brusekabine 3 ifø Solid SV


Badeværelses fliser og opsætning af ifø Solid SV brusekabine:
Brusekabine Ifö Solid model SV:Ønsket var en brusevæg blot til afskærmning, der monteres gulv- og loftstøtte til fastholdelse
af væggen i loft og gulv. En mere økonomisk løsning er at anvende SV væggen
sammen med gulv- og forhængslisten og dermed benytte et badeforhæng sammen med
brusevæggen. Dette giver således en tæt brusevæg – f.eks. mod et baderumsmøbel. Den
faste brusevæg er fremstillet af aluminiumsprofiler i natur eller hvidlakerede og i 4 mm
hærdet sikkerhedsglas som de andre modeller i Ifö Solid serien.
Flise-opsætning:
Pudsning af vægge.Vådrumszone behandlet med vådrumsmembran vs30 fra lip med armeringsvæv i hjørner.
Baderum hjørner og samlinger er fuget med lip sanitets-silicone Syrefri neutralhærdende silicone.
Opsætning af 10x30 glaseret fliser på væg.
Lægning af 10x10 fliser på betongulv med lip multiklæb.
LIP Multifuge er velegnet til fugning af keramiske fliser, plader, klinker, spaltklinker, glasbyggesten m.m.
Fliser fuget med hvid multifuge fra lip


_________________________________________
4q57j0k.gif
   
Murermester
Kim Ebert
RK MULTIBYG I/S
Rued Langgaards vej 25 2.th
2300 København S.
Tlf. 2784 7780

www.rk-multibyg.dk